Om jag vore en Bofink
skulle jag av sorg falla död till marken.
Men jag är ju en människa,
så varför sörja.