Det är ont om riktiga människor,
men fullt av produkter.
Varför förvånas vi
när folk gör krumbukter?