Det jag vill försöka visa med min konst, är att vi inte är så fullkomliga som Vi många gånger vill göra gällande. Det borde finnas mera tid och utrymme för eftertanke.

Jag själv får det inte att gå ihop, utan kompromissar hela tiden hand i hand med Satan och hans vän.

Ena dagen: NU MED FLUOR
Andra dagen: OBS! UTAN FLUOR

Vore tacksam att få kontakt med någon som anser sig ha abonnerat plats hos Sankte Per.

Min ambition till dig, som betraktar min konst, är endast att få dig att tycka. Vad du tycker bestämmer du själv.

Jag hoppas kunna skänka dig en stund av själslig aktivitet.

Var rädd om oss!